Home     Kontakty


TESTA INVEST s.r.o
©edivská 838
561 51 Letohrad
Česká republika

IČ: 26010755
Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloľka 19921, dne 14.05.2004

Testa Invest s.r.o.

Vítejte na stránce spoleènosti TESTA INVEST!

BYTOVÝ DÙM "DUHA" LETOHRAD
DOKONÈENO - v¹echny byty prodányBytový dùm Duha

 
Testa Invest